Hakkımızda

Hakkımızda

15+ Yıl Deneyimimiz ile KVKK Çözümleri ve Danışmanlık Hizmeti Sunuyoruz

EGE Danışmanlık A.Ş. Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilere, eğitimden idari ve teknik tedbirlere ilişkin denetime, veri envanterinin hazırlanmasından sözleşme ve aydınlatma metinlerinin hazırlanmasına kadar Kanun kapsamında belirtilen yükümlülükler ile uyulması gereken usul ve esaslar bakımından danışmanlık hizmeti vermektedir.

Kurumların çalışanlarına eğitim vermek, kanuna uygun incelemeler ve düzenlemeler yapmak, teknolojik altyapıyı denetlemek ve gerekli izinlerin alınmasını sağlamak EGE Danışmanlık A.Ş.’nin yaptığı hizmetlerdir.

  • KVKK ve GDPR Hazırlık
  • Envanter Oluşturma
  • VERBİS
  • Veri Saklama Analizi
  • Yazılı Belge – Sözleşme
  • Data Saklama – KVKK Koruma
  • Web Sitesi Hazırlık
  • Veri Anonimleştirme / İmha