Envanter Oluşturma

Envanter Oluşturma

Kişisel verilerin korunması kanunu’na uyum projelerinde, envanter oluşturma işlemine genellikle kurumun iş süreçlerinin analiz edilmesi ile başlanılır.

Hatta şöyle söylemek de mümkündür; Kurumun iş süreçleri daha önceden bir yerlere yazılmışsa, bir hizmet envanteri oluşturulmuşsa buradaki verileri kullanarak güzel bir kişisel veri envanteri hazırlamak iyi bir başlangıç olacaktır. Ama kişisel veri envanteri hazırlama süreci bununla sınırlı olmamalıdır.