Veri Saklama Analizi

Veri Saklama Analizi

Kişisel Verilerin Korunması kanunun kapsamında toplanan kişisel veriler bir amaca göre toplanmalıdır. İlgili iş sürecine ilişkin amaçların net bir şekilde ortaya konulması gerekmektedir. Bu bağlamda toplanan kişisel verilerin kanunların belirtmiş olduğu ölçülerde hukuk kurallarına uygun bir şekilde işlenmesi gerekmektedir. Birçok kanunda konulara ilişkin asgari olarak alınması gereken bilgiler belirtilmiştir. Kurum bu sınırların dışında hareket etmemelidir.

Kanunun 7. Maddesi uyarınca ilgili kişi hakları çerçevesinde, ilgili kişi kuruma müracaat ettiğinde kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini isteyebilir. Bu noktada işlem yapabilmek için ilgili kişinin kanunlar çerçevesinde kişisel verilerinin saklama sürelerine uygun hareket edilir. Saklama süresi sona ermemiş bir kişisel veri, ilgili kişi talep etse dahi silinemez.
İş birimlerinin bağlı olduğu faaliyetlere ilişkin veri kategorisinde belirtilen verilere ilişkin kanun taraması yapılarak ilgili konu ile ilgili belirlenmiş olan saklama süreleri tespit edilir.